घट्यो गोलभेँडाको मुल्य

काठमाडौं । कलिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बिकास समितिका आज ठूलो गोलभेँडा ६० देखि ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने सानो गोलभेँडा (लोकल) २० देखि २५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ । यता, आज सानो गोलभेडा (टनेल) ३२ देखि ४५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।

यसैगरी, आज आलु रातो ५० देखि ५५ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतिय) ४६ देखि ४८ रुपैयाँ, सुकेको प्याज (भारतिय) ६५ देखि ७२ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।

शुक्रबार कुन तरकारीको भाउ कति ?

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी.

रू ६०.००

रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू २६.०० रू २२.६०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३२.०० रू ४५.०० रू ३९.४०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २५.०० रू ३२.०० रू २८.००
आलु रातो के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६५.०० रू ७२.०० रू ६८.८०
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मूला रातो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
भटमासकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
तितो करेला के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
परवर(तराई) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
घिरौला के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २६.००
झिगूनी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
भिण्डी के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
स्कूस के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
रायो साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
तोरीको साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
मेथीको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १८०.०० रू २२०.०० रू २०४.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.००
कुरीलो के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
न्यूरो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११३.३३
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जिरीको साग के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
सेलरी के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
पुदीना के.जी. रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
इमली के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
तामा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
कागती के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २३०.००
अनार के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
आँप(दसहरी) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ५८.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
रुख कटहर के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
लीच्ची(लोकल) के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
किवि केजी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार