तने बोडि र घिउ सिमिको मुल्य बढ्दा गोलभेँडाको घट्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य यथावत हेको छ  ।  औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भईरहेको छ । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज सामान्य घटको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी १४.४० रुपैया कायम भएको छ  । गोलभेडा सानो टनेको मुल्य पनि आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १९.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य १८.२० रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ७.४७ प्रतिसत कम हो

आलु रातोको मुल्य सामान्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य  ५३.३३ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ५३.८० औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.८८ प्रतिसत बढी हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत रहेको छ आलु रातो भारतीय प्रति केजी ४७ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य४७.३३ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ७.२० प्रतिसत कम हो ।

प्याज सुकेको मुल्य आज यथावत रहेको छ औसत मुल्य ८२.२५ रुपैँया प्रति केजी कायम भएको मुल्य आज औसत ८२.२५ रुपैँया कायम भएको छ ।गाजर लोकलको मुल्य यथावत रहेको छ  हिजो प्रति केजी ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज ६५ रुपैँया कायम छ ।बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य २२.३३ प्रति केजी रहेको मा आज प्रति केजी २३ रुपैँया भएको  कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ५५ रुपैँया कायनम भएको मा आज प्ति केजी ४६ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा १६.३६ प्रतिसत कम हो । काउली ज्यापुको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज थोरै घटेर ५६.६७ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १२.८२ प्रतिसतको कम हो । भण्टा लाम्चोको मुल्य यथावत रहेको छ । भण्टा डल्लोको मुलय पनि यथावत रहेको छ ।

तने बोडिकलो मुलय घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया कायम भएकोमा आज घटेर ४५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ३०.७७ प्रतिसत कम हो घिउ सिमि लोकलको मुलय पनि घटेको छ हिजो प्रति केजी सत मुल्य ५५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर प्रति केजी औसत मुलय प्रति केजी ४५ रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य पनि बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य  ११० रुपैँया मा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य १४० पयगेको छ जुन हिजोको तुलनाम २९.२७ प्रतिसत बढी हो ।

आँप मालदहको मुल्य बढेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य ७५ कायम भएको मा आज प्रति केजी औसत मुल्य ८६.८७ रुपैँया प्रति केजी रहेको छ हिजोको तुलनाम १५.५६ प्रतिसत भढी हो । आँप दसहरीको मुल्य बढेको छ  हिजो औसत मुल्य ८५ कायम भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य ९५ प्रति केजी भएको छ ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य  बढेको छ हिजो १३३.३३ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १७२ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ हिजो प्रतिकेजी २७६.६७ मुल्य रहेकोमा आज २९० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ४.८२ प्रतिसत बढी हो । राजा च्याउ को मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २७६.६७ रुपैँया मा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २९० पुगेको छ ।

कागतिको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २४० कायम भएकोमा आज घटेर २२० कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ८.३३ प्रतिसत कम हो अनारको मुल्य सामान्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ३७६ मुल्य रहेकोमा आज ३७५ रहेको छ जुन हिजोको तुलनामा ०.४४ प्रतिसत कम हो ।

 

 

Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार