स्थानिय काउली र गोलभेँडाको मुल्य अत्याधिक बढ्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको छ  । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६६.६७ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १२१.४९ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ  हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य १७ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १६ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य २९.५० रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ८४.३८ प्रतिसत बढी हो

आलु रातोको मुल्य सामान्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य  ५७.६० रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ५७.६७ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.१२ प्रतिसत बढी हो आलु रातो भारतीयको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ४९.३३ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य  ४९  रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१.३३ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य प्रति केजी  ५१ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.६४ प्रतिसत कम हो ।

प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको  छ हिजो औसत मुल्य १०२.६० रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य १०२.३३ रुपैँया कायम भएको छ ।

गाजर लोकलको मुल्य यथावत रहेको छ  हिजो प्रति केजी ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज ६५ रुपैँया कायम छ ।

बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य ३० रुपैँया प्रति केजी रहेको मा आज प्रति केजी ३२.३३  रुपैँया भएको  कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६५ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ९५रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ४६.१५ प्रतिसत बढी हो । काउली ज्यापुको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ८६.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज  बढेर १०५ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा २१.१५ प्रतिसतको बढी हो । भण्टा लाम्चोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४६.३३रुपैँया कायम भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य ४५  पुगेको छ । भण्टा डल्लोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी ५७.५०रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया पुगेको छ  ।

तने बोडिको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया कायम भएकोमा आज घटेर ५५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा १४.०६ प्रतिसत कम हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य पनि बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६६ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुलय प्रति केजी ८५ रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य पनि घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११३.३३ रुपैँया मा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य ११० पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा २.४९ प्रतिसत कम हो ।

आँप मालदहको मुल्य यथावत रहेको छ  छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य ६५ कायम भएको मा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयानै कारोबार भइरहेको छ  । आँप दसहरीको मुल्य घटेको छ  हिजो औसत मुल्य ७६.६७ कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ७५ प्रति केजी भएको छ ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य  बढेको छ हिजो १८० प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १९३ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ हिजो प्रतिकेजी २८४ मुल्य रहेकोमा आज ३०० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ५.६३ प्रतिसत बढी हो ।

कागतिको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य ३०० कायम भएकोमा आज बढेर ३२६.६७ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ५१.९० प्रतिसत बढी हो ।

तितेकरेला को मुल्य हिजोको तुलनामा घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५६ रुपैँया रहेकोमा आज घटेर ५५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको तुलनामा १.७१ प्रतिसत कम हो ।

Garima Bikas
Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार