कुरिलोको मुल्य घट्दा, तिते करेलाको बढ्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको  छ  । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६६.६७  रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा २.५७ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ  हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १७.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २२.५० रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ३२.६० रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ३०.४० प्रतिसत बढि हो

आलु रातोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य  ६१ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६०.४० औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.९८ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत रहेको छ हिजो प्रति केजी ५५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य प्रति केजी  ५० मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १.९६ प्रतिसत कम हो । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको  छ हिजो औसत मुल्य ९२.३३ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ९०.४० रुपैँया कायम भएको छ ।

गाजर लोकलको मुल्य यथावत छ  हिजो प्रति केजी ६६ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया कायम छ ।

बन्दा लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य २५.६७ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २१.६०  रुपैँया भएको  कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८५ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ७५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ११.७६ प्रतिसत बढी हो । काउली ज्यापुको मुल्य घटेको छ  हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर ९५८६.६७ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ८.७७ प्रतिसतको कम हो ।

 

भण्टा लाम्चोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैँया कायम भएकोमा आज  प्रति केजी औसत मुल्य ३६  रहेको  छ । भण्टा डल्लोको मुल्य बढेको  छ हिजो प्रति केजी ५५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५६.६७ रुपैँया पुगेको छ  ।

तने बोडिको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैँया कायम भएकोमा आज थोरै बढेर ४६ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा २.२२ प्रतिसत बढी हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६८ रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य बढेको  छ

तिते करेलाको मुल्य बढेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ३० रुपैँया रहेकोमा  आज प्रति केजी औसत मुल्य ४६ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा ५३.३३  प्रतिशत बढी हो ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य  बढेको छ हिजो ९६.६७ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु ११४ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ हिजो प्रतिकेजी २६० मुल्य रहेकोमा आज २८० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ७.६९ प्रतिसत बढी हो । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।

कागतिको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २३३.३३ कायम भएकोमा आज घटेर २२५ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ३.५७ प्रतिसत कम हो ।

आँप मालदहको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रहेकोमा आज अलिकति घटेर प्रति केजी औसत मुलय ७० रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य बढेको छ  हिजो औसत मुल्य ७५ कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ७६.६७  प्रति केजी भएको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको बजार मुल्य
Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार