कुरिलो र गोलभेँडाको मुल्य बढ्दा तितेकरेलाको घट्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको  छ  । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६६.६७ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५  रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १२.४९ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२.५० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २७.६७ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३२ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ३६.७५ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा १२.७३० प्रतिसत बढी हो

आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य प्रति केजी  ४९.७५ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.५० प्रतिसत कम हो ।आलु रातोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६०.४० रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ५९.७५ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा १.०८ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत रहेको छ हिजो प्रति केजी ५५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ९०.४० रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ९० रुपैँया कायम भएको छ ।

गाजर लोकलको मुल्य यथावत छ  हिजो प्रति केजी ६६ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया कायम छ ।

बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य २१.६० रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २२.३३  रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ७५रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ८५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा १३.३३ प्रतिसत बढी हो । काउली ज्यापुको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ८६.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर ९५ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ९.६१ प्रतिसतको बढी हो ।

भण्टा लाम्चोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३६ रुपैँया कायम भएकोमा आज  प्रति केजी औसत मुल्य ३०  रहेको  छ । भण्टा डल्लोको मुल्य घटेको  छ हिजो प्रति केजी५६.७६ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँया पुगेको छ  ।

तने बोडिको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४६ रुपैँया कायम भएकोमा आज थोरै घटेर ४५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा २.१७ प्रतिसत कम हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६८ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६५ रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य यथावत  छ

तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ४६रुपैँया रहेकोमा  आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा २.१७  प्रतिशत कम हो ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य बढेको छ हिजो ११४ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १३३.३३ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ हिजो प्रतिकेजी २८० मुल्य रहेकोमा आज २९६.६७ पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ५.१५ प्रतिसत बढी हो । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।

कागतिको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २२५ कायम भएकोमा आज घटेर २३३.३३ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ३.५७ प्रतिसत कम हो ।

आँप मालदहको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७० रहेकोमा आज अलिकति घटेर प्रति केजी औसत मुलय ७६ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य घटेको छ  हिजो औसत मुल्य ७६.६७ कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ७५ प्रति केजी भएको छ ।

कुरिलोको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य  २१० कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य २२६.६७ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ७.४९ प्रतिसत बढी हो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य

Garima Bikas
Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार