लामो भण्टा र तनेबोडीको मुल्य बढ्दा, कुरिलो र कागतीको घट्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको  छ  । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७६.६७  रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा २.२३ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २७.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २८.३३ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३६.७५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ४८ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ३०.६७१प्रतिसत बढी हो

आलु रातोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५९.७५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ५१.३३ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ३.७७ प्रतिसत बढि हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत रहेको छ हिजो प्रति केजी ५५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो मुडेको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४९.७५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य प्रति केजी  ५१.३३ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.५० प्रतिसत बढि हो । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ९० रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ८८ रुपैँया कायम भएको छ ।

गाजर लोकलको मुल्य बढेको छ  हिजो प्रति केजी ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैँया कायम छ ।

बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य २२.३३ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २३ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८५रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ७५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ११.७६ प्रतिसत कम हो । काउली ज्यापुको मुल्य घटेकोछ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर ८६.६७ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ८.७७ प्रतिसतको कम हो ।

भण्टा लाम्चोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३० रुपैँया कायम भएकोमा आज  प्रति केजी औसत मुल्य ४५  रहेको  छ । भण्टा डल्लोको मुल्य यथावत रहेको   छ हिजो प्रति केजी ५५रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँया पुगेको छ  ।

तने बोडिको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैँया कायम भएकोमा आज थोरै बढेत ५५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा २२.२२ प्रतिसत बढी हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८० रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य यथावत  छ

तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ४५ रुपैँया रहेकोमा  आज प्रति केजी औसत मुल्य ४० पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा ११.११  प्रतिशत कम हो ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य बढेको छ हिजो १३३.३३ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १८० औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको  यथावत छ हिजो प्रतिकेजी २९६.६७  मुल्य रहेकोमा आज २९६.६७ पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा बराबर हो  प्र । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।

कागतिको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य२३३.३३ कायम भएकोमा आज घटेर २१२ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ९.१४ प्रतिसत कम हो ।

आँप मालदहको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रहेकोमा आज अलिकति बढेर प्रति केजी औसत मुलय ७५ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य बढेको छ  हिजो औसत मुल्य ७५ कायम भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य ७६.६७ प्रति केजी भएको छ ।

कुरिलोको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२६ रुपैँया कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य २२५ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.७४ प्रतिसत कम हो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची
Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार