गाजर लोकल र बोडी तनेको मूल्य बढ्दा, तिते करेलाको घट्यो

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य यथावत रहेको  छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ११० रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ० प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४०रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६३ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ५५ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा १२.७० प्रतिसत कम हो

आलु रातोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५.२० रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६५ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.३१ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी ५७ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५७ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो मुडेको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य प्रति केजी  ५१ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ० प्रतिसत हो । आलु रातो मुडेको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य प्रति केजी  ५१ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ० प्रतिसत हो ।प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ९३ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ९२.६७ रुपैँया कायम भएको छ ।

गाजर लोकलको मुल्य बढेको छ  हिजो प्रति केजी ६४ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैँया कायम छ ।

बन्दा लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य ४५ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २६.६७ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

काउली स्थानियको मुल्य यथावत छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६५ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ६५रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ० प्रतिसत  हो ।

मुला सेतो लोकल मुल्य यथावत  रहेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैँया कायम भएको मुला लोकल आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ पुगेको छ जुन ० प्रतिसत हो ।

  भण्टा लाम्चोको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँया कायम भएकोमा आज  प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रहेको  छ । भण्टा डल्लोको मुल्य पनि यथावत छ  । हिजो प्रति केजी ७५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैँया रहेको छ  ।

तने बोडिको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५६ रुपैँया कायम भएकोमा आज बढेर ९५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ६९.६४ प्रतिसत बढी हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १०० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ११० रहेको छ । घिउ सिमि राहाइब्रिडको  मुल्य बढेको  छ ।

तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ५६ रुपैँया रहेकोमा  आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा १९.६४  प्रतिशत कम हो ।

कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य बढेको छ हिजो १६४ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १६६.६७ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको  बढेको छ हिजो प्रतिकेजी ३००  मुल्य रहेकोमा आज ३२६.६७ पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ८.८९ प्रतिशत बढी हो  । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।

कागतिको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २२० कायम भएकोमा आज बढेर २२३.३३ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा १.५१ प्रतिसत बढी हो ।

आँप मालदहको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ८६.६७ रहेकोमा आज अलिकति घटेर प्रति केजी औसत मुलय ६५ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य घटेको छ  हिजो औसत मुल्य ८६.६७ कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य६५ प्रति केजी भएको छ ।

कुरिलोको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२५ रुपैँया कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य २२६.६७ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.७४ प्रतिसत बढी हो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची

Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार